Košík

Coșul este gol

Căutare
 Toate mărcile
(A-Z)

Condițile concursului

Condițiile concursului: ,,Concurs pentru un ceas pe Instagram "

1. Organizator

Organizatorul concursului ,,Concurs pentru un ceas pe Instagram " (în continuare doar ,,Concurs ") este societatea TS2018 s. r. o., cu sediul în Stará Vajnorská nr.4, cod poștal 831 04 Bratislava - cartier Nové Mesto, Nr.reg.com: 51760126, CIF/CUIl: RO42610101, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bratislava I, Secțiunea Sro, nr. intrare 130465/B (în continuare doar „Organizator").

2. Perioada concursului

Concursul se va desfășura în perioada 03.06.2020 până la 16.06.2020, iar rezultatele vor fi anunțate pe data de 17.06.2020.

3. Eligibilitate

La concurs pot participa doar persoanele fizice care au domiciliul stabil în România, au împlinit vârsta de 18 ani și sunt pe deplin eligibile unor acte juridice (în continuare doar "participant"). Persoanele care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs sau persoanele care încalcă regulile de concurs nu vor fi incluse în concurs. Concurentul va fi exclus din concurs în cazul în care Organizatorul constată sau suspectează că Participantul a acționat în mod fraudulos sau în orice mod a influențat rezultatele voturilor. Prin participarea la acest concurs, participantul este de acord cu următoarele reguli ale concursului (în continuare doar „Reguli").

4. Reguli

Participantul poate participa la concurs doar îndeplinind următoarele criterii:

a)    Pe perioada derulării concursului (03.06.2020 până la 16.06.2020) viziteaza profilul magazinul online TimeStore.ro pe rețeaua socială Instagram

b)    Îndeplinește toate condițiile concursului stabilite de Organizator, și anume:

  •     Urmărește profilul de instagram a Organizatorului (@timestore.ro)
  •     Partajează detaliile concursului în activitatea sa (Instagram stories)
  •     În comentariu sub detaliile concursului etichetează alți 2(doi) utilizatori. Sunt premise comentarii multiple cu utilizatori diferiți

Din concurs vor fi eliminați toți cei care au votat după încetarea concursului și anume după termenul menționat la punctul 4) lit. a) condițiile acestui concurs. De asemenea, nu vor fi incluși în concurs participanții care nu au îndeplinit toate condițiile Concursului, care sunt menționate la punctul 4) lit. b) condițiile acestui concurs.

Nu pot participa la concurs angajații și membrii familiei Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a lua decizia finală cu privire la acordarea sau neacordarea a unui premiu și, de asemenea, își rezervă dreptul de a descalifica orice participant. Astfel de decizii sunt definitive și nu pot fi atacate.

În cazul neîndeplinirii condițiilor și a excluderii câștigătorului din concurs, premiul revine în favoarea organizatorului concursului care este obligat să îl acorde unui alt participant.Organizatorul nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu cauzat de orice altă utilizare a premiului decât cea corectă.

În cazul în care, în termen de 48 de ore de la notificare, câștigătorul nu se prezintă sau refuză premiul, Organizatorul are dreptul de a alege un alt căștigător.

Participantul selectat, care devine câștigătorul final al Concursului, după ce este contactat cu succes de către Organizator, consimte la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul competiției, cu aplicarea regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27.4. 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date și cu abrogarea Directivei 95/46 / CE (denumită în continuare GDPR) și, în același timp, își dă acordul cu privire la regulile concursului.

5. Premiile concursului

Prin premiul concursului se înțelege ceasul Casio MTP-V300D-7A. Premiul nu poate fi înlocuit cu alt produs. Totodată nu este posibilă nici reclamarea produsului. 

6. Neacordarea premiului

În cazul neîndeplinirii condițiilor sau a încălcării regulilor concursului, Organizatorul are dreptul de a nu acorda premiul Participantului și astfel de a alege un alt câștigător.Această decizie a Organizatorului nu poate fi modificată sau atacată.

7. Anunțarea rezultatelor concursului

Prin câștigarea concursului, Participantul acordă Organizatorului consimțământul pentru prelucrarea și publicarea datelor cu caracter personal care vor fi folosite pentru a anunța rezultatele concursului. Pentru a contacta un potențial Câștigător cu privire la premiu, Organizatorul concursului va contacta participantul printr-un mesaj  pe profilul de instagram și ulterior va folosi datele sale personale și cele de contact solicitate, pentru a trimite premiul.

Câștigătorul concursului va fi ales aleatoriu, fie prin alegerea manuală, fie prin intermediul unui soft. 

Organizatorul nu este responsabil pentru nelivrarea unui mesaj Instagram sau unui eventual e-mail cu informațiile despre câștig sau cu răspunsul de la Participant (câștigător). Organizatorul nu este responsabil pentru livrarea premiului, pentru daunele acestuia sau pentru întârzierea sau pierderea în timpul transportului. De asemenea, nu este posibilă reclamarea premiului.

8. Prelucrarea datelor furnizate cu caracter personal 

Operatorul de date cu caracter personal este organizatorul concursului, și anume Societatea TS2018 S. R. O., cu sediul în Stara Vajnorská, nr. 4, cod poștal 831 04 Bratislava , cartier Nove Mesto, IČO: 51760126, DIČ: 2120776977, IČ TVA: SK2120776977, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bratislava I, Secțiunea Sro, nr. intrare 130465/B. În conformitate cu Regulamentul GDPR, datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru nevoile concursului, care constau în special în: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de domiciliu sau adresa de livrare și numărul de telefon al Participantului. 

Aceste date sunt prelucrate în următoarele scopuri:

  • Organizarea concursului, inclusiv evaluarea și publicarea rezultatelor acestuia.
  •  Livrarea, respectiv predarea premiului  câștigătorului concursului
  •  Aspecte interne legate de concurență, cum ar fi înregistrarea, contabilitate etc.

Datele personale ale participanților sunt prelucrate pe întreaga durată a concursului, adică. (AA.BB.2020 până la CC.DD.2020), de asemenea și în continuare pentru o perioadă de trei luni de la anunțarea rezultatelor concursului.

În conformitate cu Regulamentul GDPR, un participant are dreptul la:

- acces la datele cu caracter personal (art. 15 GDPR)

- ștergerea datelor cu caracter personal (art.17 GDPR)

- portabilitatea datelor (art.20 GDPR)

- a depune o plângere împotriva administratorului la autoritatea de supraveghere (art. 77  GDPR)

-  corectarea datelor inexacte (art. 16 GDPR)

- limitarea procesării datelor cu caracter personal (art. 18  GDPR)

- ridicarea unor obiecții în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în interesul public sau în scopul intereselor legitime ale operatorului (art. 21 GDPR)

9. Predarea premiului

Predarea premiului va fi asigurată de către Organizator prin trimiterea premiului la adresa pe care participantul o va indica după contactare. Premiul va fi înmânat personal participantului extras , prin serviciul de curierat.

10. Alte condiții

Organizatorul concursului nu este responsabil pentru faptul că, câștigătorul în comunicarea detaliilor de contact a declarat adresa greșită la care premiul urma să fie trimis sau pentru nerevendicarea premiului. Organizatorul concursului nu este responsabil pentru niciun alt motiv pentru care câștigătorul nu a primit premiul, cu excepția motivelor adresate din partea organizatorului concursului. 

Organizatorul concursului nu achită cheltuielile suportate de participanți în timpul participării lor la concurs.

11. Eliminarea responsabilității/schimbarea condițiilor

Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba Concursul în orice moment sau de a îl încheia fără vreo compensație, din cauza unor motive deosebite (de exemplu, forță majoră, probleme tehnice).

Dacă Organizatorul află că există suspiciuni de încălcare a condițiilor Concursului de către Participant, Organizatorul are dreptul să excludă Participantul din joc fără o notificare suplimentară. O astfel de decizie a organizatorului este definitivă, fără posibilitatea de a fi atacată. 

În cazul oricăror întrebări legate de concurs, participanții la concurs pot contacta organizatorul la adresa de e-mail: info@timestore.ro

În Bratislave la data de  01.06.2020